Oferta kursów

Nazwa
Opis

Active Shooter

Unikatowe szkolenie specjalistyczne, mające na celu zapoznanie uczestników z procedurami obowiązującymi w nagłej sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, związanego z wtargnięciem osoby agresywnej lub uzbrojonej.
Więcej

AED - obsługa defibrylatora

Szkolenie dedykowane firmom, które zainteresowane są zakupem AED i chcą przeszkolić personel z jego użytkowania. Kurs może być realizowany w formie wykładu z pokazem, ćwiczeń lub rozszerzony o inne zagadnienia z zakresu pierwszej pomocy.
Więcej

First Aid Training

Szkolenie z zakresu Podstaw Pierwszej Pomocy, realizowane w języku angielskim.
Więcej

KPP - Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

Jest to najbardziej zaawansowany kurs pierwszej pomocy, jaki może ukończyć osoba niezwiązana ze służbami medycznymi. Grupy zamknięte realizujemy dla służb współpracujących z Systemem, organizacji ratowniczych, ale również firm.
Więcej

Kurs Instruktorski EFR

Kursy Emergency First Response posiadają szerokie międzynarodowe uznanie.
Więcej

Medycyna Podróży

Pierwszy w Polsce kurs MEDYCYNY PODRÓŻY odpowiadający na niezmiernie ważne pytanie co robić, gdy jesteś daleko od noszy?
Więcej

Pierwsza Pomoc - kurs pozoracyjny

Szkolenie dedykowane pracownikom, którzy posiadają już przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy. Kurs ma charakter powtórzeniowy. Jest to innowacyjne połączenie szkolenia w formie e-learningu w celu przypomnienia wiedzy teoretycznej ze szkoleniem stacjonarnym, realizowanym w formie pozoracji i scenariuszy, utrzymanych w formule studium przypadku.
Więcej

Pierwsza Pomoc dla pracowników oświaty

Szkolenie skrócone. Program przystosowany do szczególnych potrzeb pracowników instytucji oświatowych, szkół, przedszkoli, żłobków.
Więcej

Pierwsza Pomoc dla Przemysłu

Program szkolenia z zakresu podstawowej pierwszej pomocy, rozszerzony o zagadnienia obejmujące najczęściej występujące sytuacje w pracy wiążącej się ze zwiększonym ryzykiem urazów. Szkolenie dedykowane jest pracownikom zakładów produkcyjnych, branży budowlanej, magazynierom, zakładom mechanicznym itp.
Więcej

Pierwsza Pomoc Dzieciom i Niemowlętom

Kurs dedykowany jest przede wszystkim rodzicom i opiekunom małych dzieci, a także personelowi przedszkoli i żłobków.
Więcej

Podstawowa Pierwsza Pomoc

Szkolenie podstawowe, obejmujące swoim zakresem najczęściej występujące wydarzenia w pracy oraz w życiu codziennym. Szkolenie dedykowane pracownikom wyznaczonym do udzielania pierwszej pomocy.
Więcej

Poligon Ratowniczy

Ratownictwo ma wiele twarzy - może patrzeć oczami medyków, walczyć o tonących na wodzie, podawać rękę w skałach i wysokich górach, unosić się nad taflą lodu, przyjeżdżać wozem strażackim lub odnaleźć nas na nartach w zimowym lesie. Program kursu pozoracyjnego, realizowanego w terenie, dostosowany do stopnia wyszkolenia uczestników.
Więcej

Ratownik Drogowy I Stopnia

Szkolenie przeznaczone dla kierowców i użytkowników dróg, obejmujące swoim zakresem pierwszą pomoc ze szczególnym uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych. Polecane dla pracowników posiadających samochody służbowe oraz często podróżujących.
Więcej

Rozszerzona Pierwsza Pomoc

Szkolenie dwudniowe, obejmujące swoim zakresem większą ilość zagadnień związanych z pierwszą pomocą. Przeznaczone przede wszystkim dla pracowników firm, wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem firm z branży przemysłowej i produkcyjnej.
Więcej

Skrócona Podstawowa Pierwsza Pomoc

Szkolenie podstawowe, obejmujące swoim zakresem najczęściej występujące wydarzenia w pracy oraz w życiu codziennym. Szkolenie w wersji skróconej.
Więcej

Stany nagłe w gabinecie dentystycznym

Kurs, kierowany do lekarzy dentystów i asystentów stomatologicznych, ma na celu zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do szybkiego i prawidłowego reagowania w sytuacji zagrożenia życia pacjenta.
Więcej

Symulacja, ewakuacja, ćwiczenia

Prowadzimy szkolenia dla PSP, OSP, zakładowych straży pożarnych, jednostek i służb ochrony przeciwpożarowej, jednostek współpracujących z systemem PRM i KSRG: WOPR, GOPR, TOPR itp., a także Policji, Wojska Polskiego oraz Straży Granicznej. Realizujemy także próbne ewakuacje w zakładach pracy.
Więcej

Szkolenie dedykowane - Pierwsza Pomoc

Dla Klientów, którzy posiadają wyjątkowe potrzeby szkoleniowe realizujemy szkolenia szyte na miarę. Przygotowujemy dedykowane do tematyki i grupy docelowej programy szkoleń, aby w jak największym stopniu spełniały oczekiwania naszych Klientów.
Więcej

Zapobieganie Zakażeniom

Miejsce pracy jest istotnym ogniwem w profilaktyce chorób zakaźnych. Prowadzenie przez pracodawców działań prewencyjnych przyczynia się znacząco do zmniejszenia ilości zachorowań, a tym samym przekłada na ograniczenie kosztów związanych z absencją pracowników.
Więcej

Zapobieganie zakażeniom i Pierwsza Pomoc w czasie epidemii

Miejsce pracy jest istotnym ogniwem w profilaktyce chorób zakaźnych. Szczególnie w czasie pandemii pracownicy powinni znać prawidłowe zachowania prewencyjne. Prowadzenie przez pracodawców działań prewencyjnych przyczynia się znacząco do zmniejszenia ilości zachorowań, a tym samym przekłada na ograniczenie kosztów związanych z absencją pracowników. Kurs obejmuje również zajęcia w zakresie Podstaw Pierwszej Pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń wprowadzonych na czas pandemii.
Więcej