Szkolenia

AED - obsługa defibrylatora

Firmom, które decydują się na zakup defibrylatora AED oferujemy możliwość przeszkolenia pracowników z jego użytkowania.

W ofercie przedstawiamy dwa warianty realizacji szkolenia:

  • instruktaż AED - realizowany przez 1 trenera dla dowolnej grupy uczestników w formie wykładu z pokazem - czas trwania ok. 1 godzina
  • kurs obsługi defibrylatora AED - przeszkolenie obejmujące ćwiczenia dla uczestników zajęć
Istnieje również możliwość zrealizowania pełnego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Wybór kursu rozszerzonego o dodatkowe zagadnienia pozwoli kompleksowo przygotować pracowników do udzielania pierwszej pomocy, nie tylko z wykorzystaniem AED, ale także w sytuacjach, które tego nie wymagają.

AED - instruktaż użytkowania, resuscytacja

  • motywacja do udzielania pomocy
  • schemat postępowania z osobą nieprzytomną
  • resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych
  • idea AED, sposób działania, zasady wykorzystania
  • przepisy dotyczące stosowania AED
  • resuscytacja z użyciem AED

Certyfikat ukończenia szkolenia

Po każdym kursie wystawiamy Certyfikat - dokument honorowany przez urzędy, instytucje i służby kontrolne w Polsce. Wystawiane przez nas certyfikaty są dwujęzyczne. Certyfikaty wraz z suplementem dostępne są również do pobrania dla zalogowanych użytkowników.

Karta ICE

Karta pomaga w łatwym i szybkim uzyskaniu informacji oraz powiadomieniu bliskich w razie wypadku. Na karcie znajdują się podstawowe informacje, takie jak: imię i nazwisko, choroby i uczulenia, miejsce na kontakt do osoby bliskiej. Dodatkowo karta posiada oświadczenie woli dot. zgody na pobranie narządów. Na odwrocie umieszczona jest instrukcja pierwszej pomocy.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe to prosta, intuicyjna instrukcja pierwszej pomocy, wydrukowana w kolorze, w formacie mieszczącym się do domowej apteczki, opracowana w taki sposób, aby szybko i łatwo przeprowadzić przez pierwszą pomoc. Zawiera dużą ilość zdjęć oraz zwięzłych i czytelnych instrukcji postępowania w poszczególnych przypadkach.Instrukcja jest spójna z materiałem ze szkolenia.