Szkolenia

First Aid Training

Medical emergencies related to ill health or an accident can happen anywhere at any time ? this course will ensure you know what to do.This basic one-day first aid course is the standard training recommended for workplace first aid providers. 
Course in accordance with the guidelines of 2015 European Resuscitation Council (ERC)

BLS (Basic Life Support)

 • legislation
 • calling emergency services
 • safety
 • unconscious who is breathing ? recovery position
 • unconscious who is not breathing ? CPR

Automated external defibrillators (AED)

 • importance of a defibrillator
 • guidelines for using a defibrillator

Emergencies

 • pain in the chest
 • swoon
 • stroke
 • convulsions
 • diabetes
 • asthma
 • choking

Injury

 • cuts, wounds and bleeding
 • broken bones, strains and sprains
 • eye injuries
 • burns
 • First Aid Kits

Certyfikat ukończenia szkolenia

Po każdym kursie wystawiamy Certyfikat - dokument honorowany przez urzędy, instytucje i służby kontrolne w Polsce. Wystawiane przez nas certyfikaty są dwujęzyczne. Certyfikaty wraz z suplementem dostępne są również do pobrania dla zalogowanych użytkowników.

Karta ICE

Karta pomaga w łatwym i szybkim uzyskaniu informacji oraz powiadomieniu bliskich w razie wypadku. Na karcie znajdują się podstawowe informacje, takie jak: imię i nazwisko, choroby i uczulenia, miejsce na kontakt do osoby bliskiej. Dodatkowo karta posiada oświadczenie woli dot. zgody na pobranie narządów. Na odwrocie umieszczona jest instrukcja pierwszej pomocy.