Szkolenia

Zapobieganie zakażeniom i Pierwsza Pomoc w czasie epidemii

Miejsce pracy jest istotnym ogniwem w profilaktyce chorób  zakaźnych. Szczególnie w czasie pandemii pracownicy powinni znać prawidłowe zachowania prewencyjne. Prowadzenie przez pracodawców działań prewencyjnych przyczynia się znacząco do zmniejszenia ilości zachorowań, a tym samym przekłada na ograniczenie kosztów związanych z absencją pracowników.
Kurs obejmuje również zajęcia w zakresie Podstaw Pierwszej Pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń wprowadzonych na czas pandemii.

Jak się można zarazić?

 • najczęstsze rodzaje zakażeń
 • drogi i ryzyko przenoszenia zakażeń
 • choroby wywołane zakażeniami oraz ich skutki dla chorego i stykających się z nim osób

Jak się chronić przed wirusami?

 • czym jest wiremia?
 • nowy wirus SARS-CoV-2 i choroba COVID-19
 • grypa i jej typy - niebezpieczeństwo znanej i lekceważonej infekcji wirusowej
 • inkubacja wirusa
 • skuteczność różnych środków ochrony osobistej: maseczek, rękawiczek, gogli ochronnych i przyłbic
 • higiena - prawidłowe mycie i dezynfekcja rąk, zdejmowanie maseczki, środki do dezynfekcji - jakie, kiedy i gdzie
 • szczepienia ochronne

Bakterie - niewidoczny zabójca

 • antybiotyki i antyseptyki
 • rodzaje bakterii i niebezpieczeństwo płynące z zakażeń bakteryjnych

Bezpieczne miejsce pracy

 • najbardziej zainfekowane przedmioty w miejscu pracy
 • dezynfekcja miejsca pracy
 • postępowanie w przypadku podejrzenia zarażenia wirusem SARS-CoV-2

BLS - Podstawy udzielania pierwszej pomocy

 • motywacja do udzielania pierwszej pomocy
 • aspekty prawne
 • wzywanie służb ratowniczych
 • bezpieczeństwo własne, miejsca zdarzenia
 • ocena stanu i funkcji życiowych poszkodowanego
 • utrata przytomności
 • udrażnianie dróg oddechowych
 • układanie w pozycji bezpiecznej
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • specyfika działań w trakcie epidemii - najnowsze wytyczne postępowania

AED - Automatyczny defibrylator zewnętrzny

 • idea AED, sposób działania, zasady wykorzystania
 • przepisy dotyczące stosowania AED
 • resuscytacja z użyciem AED

Stany nagłe

 • omdlenie
 • ból w klatce piersiowej
 • udar mózgu
 • atak drgawek
 • cukrzyca
 • astma
 • zadławienia, zakrztuszenia

Urazy

 • skaleczenia, rany i krwotoki
 • złamania, zwichnięcia i skręcenia
 • oparzenia
 • urazy oka
 • wywiad ratowniczy
 • wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

Certyfikat ukończenia szkolenia

Po każdym kursie wystawiamy Certyfikat - dokument honorowany przez urzędy, instytucje i służby kontrolne w Polsce. Wystawiane przez nas certyfikaty są dwujęzyczne. Certyfikaty wraz z suplementem dostępne są również do pobrania dla zalogowanych użytkowników.

Karta ICE

Karta pomaga w łatwym i szybkim uzyskaniu informacji oraz powiadomieniu bliskich w razie wypadku. Na karcie znajdują się podstawowe informacje, takie jak: imię i nazwisko, choroby i uczulenia, miejsce na kontakt do osoby bliskiej. Dodatkowo karta posiada oświadczenie woli dot. zgody na pobranie narządów. Na odwrocie umieszczona jest instrukcja pierwszej pomocy.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe to prosta, intuicyjna instrukcja pierwszej pomocy, wydrukowana w kolorze, w formacie mieszczącym się do domowej apteczki, opracowana w taki sposób, aby szybko i łatwo przeprowadzić przez pierwszą pomoc. Zawiera dużą ilość zdjęć oraz zwięzłych i czytelnych instrukcji postępowania w poszczególnych przypadkach.Instrukcja jest spójna z materiałem ze szkolenia.