Szkolenia

Rozszerzona Pierwsza Pomoc

Szkolenie składa się z kilku modułów tematycznych oraz części pozoracyjnej. 
Przedstawiony program i czas trwania szkolenia jest optymalnym na potrzeby tego kursu. Szkolenie może być jeszcze zmodyfikowane tak, aby w pełni odpowiadało potrzebom szkolonej grupy pod kątem programu i czasu trwania.
Szkolenie realizowane jest w formie zamkniętej dla grup pracowników. Lokalizacja nie jest dla nas ograniczeniem.

BLS - Podstawy udzielania pierwszej pomocy

 • motywacja do udzielania pierwszej pomocy
 • aspekty prawne
 • psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych
 • wzywanie służb ratowniczych
 • bezpieczeństwo własne, miejsca zdarzenia
 • ocena stanu i funkcji życiowych poszkodowanego
 • utrata przytomności
 • udrażnianie dróg oddechowych
 • układanie w pozycji bezpiecznej
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Automatyczny defibrylator - AED

 • idea AED, sposób działania, zasady wykorzystania
 • przepisy dotyczące stosowania AED
 • resuscytacja z użyciem AED

Stany nagłe

 • omdlenie
 • ból w klatce piersiowej
 • udar mózgu
 • atak drgawek
 • cukrzyca
 • astma
 • zadławienia, zakrztuszenia

Urazy

 • skaleczenia, rany i krwotoki
 • złamania, zwichnięcia i skręcenia
 • oparzenia
 • urazy oka
 • wywiad ratowniczy
 • wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

Urazy - produkcja

 • oparzenia chemiczne
 • oparzenia górnych dróg oddechowych
 • urazy akustyczne i ciśnieniowe
 • porażenie prądem
 • zatrucia środkami chemicznymi
 • szybka ocena urazowa
 • rotacja poszkodowanego

Sprzęt ratowniczy

 • sprzęt ratowniczy wykorzystywany w zakładzie
 • zasady użycia zestawów ratowniczych
 • dezynfekcja sprzętu

Wypadki komunikacyjne

 • zabezpieczanie miejsca wypadku, unikanie zagrożeń
 • techniczne aspekty wypadków drogowych
 • przecinanie pasów bezpieczeństwa, tłuczenie szyb, dostawanie się do wnętrza pojazdu
 • ewakuacja poszkodowanych z samochodu oraz strefy zagrożenia
 • udzielanie pomocy motocyklistom

Ćwiczenia praktyczne - sytuacje pozorowane

 • scenariusze pozoracyjne w formule studium przypadku

Certyfikat ukończenia szkolenia

Po każdym kursie wystawiamy Certyfikat - dokument honorowany przez urzędy, instytucje i służby kontrolne w Polsce. Wystawiane przez nas certyfikaty są dwujęzyczne. Certyfikaty wraz z suplementem dostępne są również do pobrania dla zalogowanych użytkowników.

Karta ICE

Karta pomaga w łatwym i szybkim uzyskaniu informacji oraz powiadomieniu bliskich w razie wypadku. Na karcie znajdują się podstawowe informacje, takie jak: imię i nazwisko, choroby i uczulenia, miejsce na kontakt do osoby bliskiej. Dodatkowo karta posiada oświadczenie woli dot. zgody na pobranie narządów. Na odwrocie umieszczona jest instrukcja pierwszej pomocy.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe to prosta, intuicyjna instrukcja pierwszej pomocy, wydrukowana w kolorze, w formacie mieszczącym się do domowej apteczki, opracowana w taki sposób, aby szybko i łatwo przeprowadzić przez pierwszą pomoc. Zawiera dużą ilość zdjęć oraz zwięzłych i czytelnych instrukcji postępowania w poszczególnych przypadkach.Instrukcja jest spójna z materiałem ze szkolenia.

Mini apteczka w formie breloczka

Mały (4x7 cm) i wygodny zasobnik z maseczką do sztucznego oddychania oraz rękawiczkami ochronnymi. Jego posiadacz będzie zawsze przygotowany do udzielenia pomocy. W przypadku kursów dla grup zamkniętych dostępny jako opcjonalne wyposażenie.