Szkolenia

Symulacja, ewakuacja, ćwiczenia

Na potrzeby tych służb możemy zrealizować ćwiczenia i symulacje w realistycznych warunkach np. na Poligonie Ratowniczym - to teren przygotowany do zaawansowanych ćwiczeń i symulacji przez specjalistów z dziedziny ratownictwa technicznego, poszukiwawczego, ekologicznego, wysokościowego oraz terroryzmu i działań niekonwencjonalnych.

Scenariusz realizowanych ćwiczeń jest zawsze ustalany indywidualnie i dostosowany do potrzeb klienta.

Ćwiczenia praktyczne pozwalają zgrać zespół i zminimalizować ewentualne braki w przeszkoleniu. Podczas różnego rodzaju symulacji uczestnicy mają okazję przeszkolić się w zakresie sytuacji, z którymi potencjalnie mogą się zetknąć w realnych warunkach. Regularne ćwiczenia praktyczne zwiększają efektywność służb, a stopień ich przygotowania przekłada się na ilość uratowanych ludzi i mienia.


Na potrzeby ćwiczeń możemy przygotować:

  • wypadki z udziałem kaskaderów (inscenizowane, lecz niezwykle realistyczne), w tym potrącenia pieszych przez samochody
  • charakteryzacja poszkodowanych (z wykorzystaniem sztucznych ran oraz sztucznej krwi),
  • pożary obiektów i samochodów
  • wypadki masowe
  • różnego rodzaju symulacje, w tym wymagające ewakuacji poszkodowanych z miejsc trudno dostępnych

Certyfikat ukończenia szkolenia

Po każdym kursie wystawiamy Certyfikat - dokument honorowany przez urzędy, instytucje i służby kontrolne w Polsce. Wystawiane przez nas certyfikaty są dwujęzyczne. Certyfikaty wraz z suplementem dostępne są również do pobrania dla zalogowanych użytkowników.

Karta ICE

Karta pomaga w łatwym i szybkim uzyskaniu informacji oraz powiadomieniu bliskich w razie wypadku. Na karcie znajdują się podstawowe informacje, takie jak: imię i nazwisko, choroby i uczulenia, miejsce na kontakt do osoby bliskiej. Dodatkowo karta posiada oświadczenie woli dot. zgody na pobranie narządów. Na odwrocie umieszczona jest instrukcja pierwszej pomocy.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe to prosta, intuicyjna instrukcja pierwszej pomocy, wydrukowana w kolorze, w formacie mieszczącym się do domowej apteczki, opracowana w taki sposób, aby szybko i łatwo przeprowadzić przez pierwszą pomoc. Zawiera dużą ilość zdjęć oraz zwięzłych i czytelnych instrukcji postępowania w poszczególnych przypadkach.Instrukcja jest spójna z materiałem ze szkolenia.

Procedury ratownicze

Materiały szkoleniowe to przygotowane w czytelny sposób procedury ratownicze w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, wydrukowane w kolorze na sztywnym papierze, w niewielkim i poręcznym formacie.