Szkolenia

Pierwsza Pomoc - kurs pozoracyjny

Kurs ma charakter powtórzeniowy. Aby uczestnicy mogli przećwiczyć posiadaną wiedzę i umiejętności, zdobyte podczas wcześniej realizowanych szkoleń, proponujemy realizację szkolenia jednodniowego utrzymanego w formule case study (studium przypadku). Szkolenie realizowane będzie w formie scenariuszy. Każdorazowo od uczestników wymagane będzie podjęcie działań ratowniczych stosownych do zastanej sytuacji. Po każdym scenariuszu następować będzie omówienie prawidłowości podjętych działań. W razie konieczności, scenariusz może zostać powtórzony, w celu wyeliminowania błędów w postępowaniu. Ostateczny scenariusz i zakres pozoracji jest uzgadniany z Klientem.e-learning - przypomnienie materiału

  • BLS - podstawy pierwszej pomocy
  • postępowanie z nieprzytomnym
  • resuscytacja krążeniowo - oddechowa
  • postępowanie w stanach nagłych
  • postępowanie w urazach

Stacjonarny kurs pozoracyjny

  • krótkie powtórzenie najważniejszych zagadnień
  • sytuacje symulowane - studium przypadku
  • omówienie podjętych działań

Certyfikat ukończenia szkolenia

Po każdym kursie wystawiamy Certyfikat - dokument honorowany przez urzędy, instytucje i służby kontrolne w Polsce. Wystawiane przez nas certyfikaty są dwujęzyczne. Certyfikaty wraz z suplementem dostępne są również do pobrania dla zalogowanych użytkowników.

E-learning

Szkolenie przygotowujące do kursu, realizowane w formie e-learningu. Kurs dostępny jest tylko dla Klientów posiadających konto w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń.

Karta ICE

Karta pomaga w łatwym i szybkim uzyskaniu informacji oraz powiadomieniu bliskich w razie wypadku. Na karcie znajdują się podstawowe informacje, takie jak: imię i nazwisko, choroby i uczulenia, miejsce na kontakt do osoby bliskiej. Dodatkowo karta posiada oświadczenie woli dot. zgody na pobranie narządów. Na odwrocie umieszczona jest instrukcja pierwszej pomocy.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe to prosta, intuicyjna instrukcja pierwszej pomocy, wydrukowana w kolorze, w formacie mieszczącym się do domowej apteczki, opracowana w taki sposób, aby szybko i łatwo przeprowadzić przez pierwszą pomoc. Zawiera dużą ilość zdjęć oraz zwięzłych i czytelnych instrukcji postępowania w poszczególnych przypadkach.Instrukcja jest spójna z materiałem ze szkolenia.

Opinie o kursie

Osoba
Opinia
Kasia
Trener super zaangażowany, życiowy, pełen pasji. Szkolenie ciekawe i ambitne. Zakres materiału dzięki wiedzy i umiejętności trenera łatwo przyswajalny. Część praktyczna ciekawa (fajnie, że można było próbować do oporu). Ogólnie śmiało polecam.