Szkolenia

Zapobieganie Zakażeniom

Miejsce pracy jest istotnym ogniwem w profilaktyce chorób  zakaźnych.  Prowadzenie przez pracodawców działań prewencyjnych przyczynia się znacząco do zmniejszenia ilości zachorowań, a tym samym przekłada na ograniczenie kosztów związanych z absencją pracowników.

„Lepiej zapobiegać, niż leczyć”

Jak się można zarazić?

 • najczęstsze rodzaje zakażeń
 • drogi i ryzyko przenoszenia zakażeń
 • choroby wywołane zakażeniami oraz ich skutki dla chorego i stykających się z nim osób

Jak się chronić przed wirusami?

 • czym jest wiremia?
 • nowy wirus SARS-CoV-2 i choroba COVID-19
 • grypa i jej typy - niebezpieczeństwo znanej i lekceważonej infekcji wirusowej
 • inkubacja wirusa
 • skuteczność różnych środków ochrony osobistej: maseczek, rękawiczek, gogli ochronnych i przyłbic
 • higiena - prawidłowe mycie i dezynfekcja rąk, zdejmowanie maseczki, środki do dezynfekcji - jakie, kiedy i gdzie
 • szczepienia ochronne

Bakterie - niewidoczny zabójca

 • antybiotyki i antyseptyki
 • rodzaje bakterii i niebezpieczeństwo płynące z zakażeń bakteryjnych

Bezpieczne miejsce pracy

 • najbardziej zainfekowane przedmioty w miejscu pracy
 • dezynfekcja miejsca pracy

Certyfikat ukończenia szkolenia

Po każdym kursie wystawiamy Certyfikat - dokument honorowany przez urzędy, instytucje i służby kontrolne w Polsce. Wystawiane przez nas certyfikaty są dwujęzyczne. Certyfikaty wraz z suplementem dostępne są również do pobrania dla zalogowanych użytkowników.

Karta ICE

Karta pomaga w łatwym i szybkim uzyskaniu informacji oraz powiadomieniu bliskich w razie wypadku. Na karcie znajdują się podstawowe informacje, takie jak: imię i nazwisko, choroby i uczulenia, miejsce na kontakt do osoby bliskiej. Dodatkowo karta posiada oświadczenie woli dot. zgody na pobranie narządów. Na odwrocie umieszczona jest instrukcja pierwszej pomocy.