Szkolenia

KPP - Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) przygotowuje do udzielania na wysokim poziomie skutecznej pomocy medycznej w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) oraz Krajowego Systemy Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) w najczęściej występujących wypadkach oraz nagłych zachorowaniach. KPP to najbardziej zaawansowany kurs zakończony egzaminem państwowym, jaki może ukończyć osoba nieposiadająca wykształcenia medycznego.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują tytuł i uprawnienia Ratownika - zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Program i warunki realizacji kursu określone są rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r w sprawie kursu KPP.

Organizacja, sprzęt, bezpieczeństwo

 • organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne
 • bezpieczeństwo własne
 • poszkodowanego - wskazania do natychmiastowej ewakuacji z miejsca zdarzenia
 • zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 • zasady użycia zestawów ratowniczych, dezynfekcja sprzętu

Resuscytacja

 • elementy anatomii i fizjologii
 • ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
 • badanie wstępne i szczegółowe
 • poszkodowany nieprzytomny
 • przyrządowe i bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych
 • resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)

Automatyczny defibrylator - AED

 • zasady działania, wskazania i przeciwskazania do jego użycia
 • obsługa AED
 • resuscytacja z użyciem AED

Wstrząs

 • ocena zagrożenia wstrząsem
 • przyczyny i objawy wstrząsu
 • pozycja przeciwwstrząsowa
 • udzielanie kwalifikowanej pomocy osobom we wstrząsie

Inne stany nagłe

 • drgawki
 • cukrzyca
 • zawał mięśnia sercowego
 • udar mózgowy
 • zatrucia
 • podtopienie

Urazy

 • złamania, zwichnięcia, skręcenia
 • krwotoki
 • obrażenia klatki piersiowej
 • obrażenia brzucha
 • obrażenia kręgosłupa
 • obrażenia głowy
 • obrażenia kończyn

Inne urazy

 • urazy chemiczne
 • urazy termiczne
 • urazy i obrażenia elektryczne
 • zagrożenia środowiskowe
 • akty terroru

Taktyka działań ratowniczych

 • zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze
 • segregacja wstępna
 • karta udzielonej pomocy
 • logistyka

Ewakuacja ze strefy zagrożenia

 • zasady identyfikacji zagrożeń
 • sposoby układania poszkodowanych
 • sposoby przemieszczania poszkodowanych
 • sposoby transportu poszkodowanych

Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy

 • ocena sytuacji ratowniczej
 • plan medycznych działań ratowniczych
 • sytuacje symulowane

Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

 • stres
 • wsparcie psychologiczne poszkodowanych
 • kontakt z poszkodowanym

E-learning - zestawy egzaminacyjne

Szkolenie przygotowujące do egzaminu, realizowane w formie e-learningu. Kurs zawiera plik ze wszystkimi pytaniami egzaminacyjnymi, a także 8 zestawów egzaminacyjnych do realizacji w trybie on-line. Materiał dostępny jest tylko dla Klientów posiadających konto w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń.

Karta ICE

Karta pomaga w łatwym i szybkim uzyskaniu informacji oraz powiadomieniu bliskich w razie wypadku. Na karcie znajdują się podstawowe informacje, takie jak: imię i nazwisko, choroby i uczulenia, miejsce na kontakt do osoby bliskiej. Dodatkowo karta posiada oświadczenie woli dot. zgody na pobranie narządów. Na odwrocie umieszczona jest instrukcja pierwszej pomocy.

Mini apteczka w formie breloczka

Mały (4x7 cm) i wygodny zasobnik z maseczką do sztucznego oddychania oraz rękawiczkami ochronnymi. Jego posiadacz będzie zawsze przygotowany do udzielenia pomocy. W przypadku kursów dla grup zamkniętych dostępny jako opcjonalne wyposażenie.

Procedury ratownicze

Materiały szkoleniowe to przygotowane w czytelny sposób procedury ratownicze w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, wydrukowane w kolorze na sztywnym papierze, w niewielkim i poręcznym formacie.

Opinie o kursie

Osoba
Opinia
Tomasz
Super kurs na kpp. Wspaniali instruktorzy. Super atmosfera. Polecam przez duże P.
Dariusz
Bardzo dobry, dobry to mało powiedziane. Świetny kurs KPP , super instruktorzy i atmosfera. Pozdrawiam
Aleksandra K.
Doskonali szkoleniowcy. Byłam na dwóch szkoleniach - na ratownika drogowego oraz na ratownika Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Szkolenia przemyślane, bardzo dobrze przygotowane, z ogromną ilością wiedzy i praktyki, prowadzone przez ludzi z pasją. Jeśli się szkolić z zakresu pierwszej pomocy to tylko w Emermedzie!
Dorota
Jestem po pełnym szkoleniu KPP wykonanym w Emermed. Pod okiem/opieką super instruktorów na kursie w sposób przejrzysty, mega sympatycznym przekazano nam wiedzę niezbędną do ratowania życia, zdrowia.Naprawdę z czystym sumieniem polecam tą firmę. Na tak profesjonalnym szkoleniu jeszcze nigdy nie byłem.Pozdrawiam jednocześnie Łukasza, Anię, Karolinę - bez Was ten kurs nie miałby sensu!
Bartek M.
Składam najserdeczniejsze podziękowania dla CAŁEGO Zespołu za poświęcony czas, wiedzę i cierpliwość. Jednocześnie składam wyrazy głębokiego szacunku dla Waszej pracy, Waszego zaangażowania w to co robicie i profesjonalizmu z jakim to robicie. Chylę czoła.