Szkolenia

Pierwsza Pomoc dla Przemysłu

Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu podstawowej pierwszej pomocy, jednak jest rozwinięty o rozszerzone zagadnienia z zakresu urazów. Uwzględnia szczególne potrzeby pracowników, których praca wiąże się ze zwiększonym ryzykiem urazów, kontuzji, uwzględniając zagrożenia w wykonywanej pracy.

Szkolenie ma na celu nauczenie postępowania w najczęściej występujących sytuacjach w pracy wiążącej się ze zwiększonym ryzykiem urazów.

BLS - Podstawy udzielania pierwszej pomocy

 • motywacja do udzielania pierwszej pomocy
 • aspekty prawne
 • psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych
 • wzywanie służb ratowniczych
 • bezpieczeństwo własne, miejsca zdarzenia
 • ocena stanu i funkcji życiowych poszkodowanego
 • utrata przytomności
 • udrażnianie dróg oddechowych
 • układanie w pozycji bezpiecznej
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa

AED - Automatyczny defibrylator zewnętrzny

 • idea AED, sposób działania, zasady wykorzystania
 • przepisy dotyczące stosowania AED
 • resuscytacja z użyciem AED

Stany nagłe

 • omdlenie
 • ból w klatce piersiowej
 • udar mózgu
 • atak drgawek
 • cukrzyca
 • astma
 • zadławienia, zakrztuszenia

Urazy

 • skaleczenia, rany i krwotoki
 • złamania, zwichnięcia i skręcenia
 • oparzenia
 • urazy oka
 • wywiad ratowniczy
 • wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

Urazy w przemyśle - wersja rozszerzona

 • szybkie badanie urazowe
 • oparzenia środkami chemicznymi
 • oparzenia dróg oddechowych
 • porażenie prądem
 • zatrucia środkami chemicznymi
 • amputacja urazowa
 • urazy akustyczne

Certyfikat ukończenia szkolenia

Po każdym kursie wystawiamy Certyfikat - dokument honorowany przez urzędy, instytucje i służby kontrolne w Polsce. Wystawiane przez nas certyfikaty są dwujęzyczne. Certyfikaty wraz z suplementem dostępne są również do pobrania dla zalogowanych użytkowników.

Karta ICE

Karta pomaga w łatwym i szybkim uzyskaniu informacji oraz powiadomieniu bliskich w razie wypadku. Na karcie znajdują się podstawowe informacje, takie jak: imię i nazwisko, choroby i uczulenia, miejsce na kontakt do osoby bliskiej. Dodatkowo karta posiada oświadczenie woli dot. zgody na pobranie narządów. Na odwrocie umieszczona jest instrukcja pierwszej pomocy.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe to prosta, intuicyjna instrukcja pierwszej pomocy, wydrukowana w kolorze, w formacie mieszczącym się do domowej apteczki, opracowana w taki sposób, aby szybko i łatwo przeprowadzić przez pierwszą pomoc. Zawiera dużą ilość zdjęć oraz zwięzłych i czytelnych instrukcji postępowania w poszczególnych przypadkach.Instrukcja jest spójna z materiałem ze szkolenia.

Opinie o kursie

Osoba
Opinia
Michał
Znakomity zespół szkolący, bardzo dobra organizacja szkolenia, praktyki, jasny, rzeczowy sposób przekazu informacji, mnóstwo materiałów filmowych i rzeczowych.
Robert
Oceniam kurs, jako jeden z bardziej rzetelnych, z bardzo dobrym, prostym przekazem, w miłej atmosferze. Trener z indywidualnym podejściem, z bardzo dużym doświadczeniem.