Szkolenia

Pierwsza Pomoc dla pracowników oświaty

Szkolenie dedykowane dla pracowników oświaty. Program szkolenia obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej pomocy, rozszerzone o tematykę związaną z pierwszą pomocom dzieciom. W przypadku żłobków, możliwe jest rozszerzenie przedstawionego programu o pomoc niemowlętom.
Wiedza i umiejętności, które przekazujemy, zgodne są z uznanymi, światowymi standardami - wytyczne 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji.

BLS - Podstawy udzielania pierwszej pomocy

 • wzywanie służb ratowniczych
 • postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
 • resuscytacja dzieci i dorosłych

AED - Automatyczny defibrylator zewnętrzny

 • idea AED, sposób działania, zasady wykorzystania
 • resuscytacja z użyciem AED

Stany nagłe

 • omdlenie
 • atak drgawek
 • duszności, silna reakcja uczuleniowa
 • cukrzyca
 • zadławienia, zakrztuszenia

Urazy

 • skaleczenia, rany i krwotoki
 • złamania, zwichnięcia i skręcenia
 • oparzenia
 • urazy oka
 • wywiad ratowniczy
 • wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

Certyfikat ukończenia szkolenia

Po każdym kursie wystawiamy Certyfikat - dokument honorowany przez urzędy, instytucje i służby kontrolne w Polsce. Wystawiane przez nas certyfikaty są dwujęzyczne. Certyfikaty wraz z suplementem dostępne są również do pobrania dla zalogowanych użytkowników.

Karta ICE

Karta pomaga w łatwym i szybkim uzyskaniu informacji oraz powiadomieniu bliskich w razie wypadku. Na karcie znajdują się podstawowe informacje, takie jak: imię i nazwisko, choroby i uczulenia, miejsce na kontakt do osoby bliskiej. Dodatkowo karta posiada oświadczenie woli dot. zgody na pobranie narządów. Na odwrocie umieszczona jest instrukcja pierwszej pomocy.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe to prosta, intuicyjna instrukcja pierwszej pomocy, wydrukowana w kolorze, w formacie mieszczącym się do domowej apteczki, opracowana w taki sposób, aby szybko i łatwo przeprowadzić przez pierwszą pomoc. Zawiera dużą ilość zdjęć oraz zwięzłych i czytelnych instrukcji postępowania w poszczególnych przypadkach.Instrukcja jest spójna z materiałem ze szkolenia.