Szkolenia

Szkolenie dedykowane - Pierwsza Pomoc

Realizujemy szkolenia dedykowane z zakresu ratownictwa w dowolnej formule obejmujące swoim zakresem pierwszą pomoc. 
Szkolenia szyjemy na miarę. Program dopasowujemy do grupy docelowej oraz zagadnień szczególnie ważnych dla Klienta. 
Szkolenie może obejmować zarówno wąską dziedzinę zagadnień np. Pierwsza Pomoc w zakrztuszeniach, jak i dziedziny szeroko pojętego ratownictwa np. ratownictwo wysokościowe.

Opracowując program szkolenia dedykowanego bierzemy pod uwagę zarówno grupę docelową, jak i posiadany przez Klienta sprzęt ratowniczy, poziom wiedzy kursantów, specyfikę ich pracy.


Kurs dedykowany - proponowane moduły

  • BLS - podstawy pierwszej pomocy
  • AED - automatyczny defibrylator zewnętrzny
  • urazy (w tym w wersji rozszerzonej)
  • stany nagłe

Certyfikat ukończenia szkolenia

Po każdym kursie wystawiamy Certyfikat - dokument honorowany przez urzędy, instytucje i służby kontrolne w Polsce. Wystawiane przez nas certyfikaty są dwujęzyczne. Certyfikaty wraz z suplementem dostępne są również do pobrania dla zalogowanych użytkowników.

Karta ICE

Karta pomaga w łatwym i szybkim uzyskaniu informacji oraz powiadomieniu bliskich w razie wypadku. Na karcie znajdują się podstawowe informacje, takie jak: imię i nazwisko, choroby i uczulenia, miejsce na kontakt do osoby bliskiej. Dodatkowo karta posiada oświadczenie woli dot. zgody na pobranie narządów. Na odwrocie umieszczona jest instrukcja pierwszej pomocy.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe to prosta, intuicyjna instrukcja pierwszej pomocy, wydrukowana w kolorze, w formacie mieszczącym się do domowej apteczki, opracowana w taki sposób, aby szybko i łatwo przeprowadzić przez pierwszą pomoc. Zawiera dużą ilość zdjęć oraz zwięzłych i czytelnych instrukcji postępowania w poszczególnych przypadkach.Instrukcja jest spójna z materiałem ze szkolenia.