Szkolenia

Poligon Ratowniczy

Zostań ratownikiem na chwilę, a może zostaniesz nim na dłużej i dasz kiedyś komuś drugie życie. Zanim się to stanie, przygotuj się na duże emocje, niespodzianki, zespołową rywalizację, słońce, śmiech i śnieg.

Zajęcia na tym samym Poligonie Ratowniczym, na którym ćwiczą zawodowcy, lecz w wariancie BASIC, specjalnie dostosowanym do umiejętności i poziomu wyszkolenia osób cywilnych. Szkolenie w tej formule możemy zrealizować również w dowolnej innej lokalizacji.BLS - podstawy pierwszej pomocy medycznej

 • ocena poszkodowanego
 • pozycja bezpieczna
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa w tym z użyciem AED
 • postępowanie urazowe

Poligon ratowniczy - specyfika działań

 • zapoznanie ze sprzętem ratowniczym
 • zasady działań w terenie
 • bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
 • współpraca zespołowa, zasady komunikacji, łączność radiowa
 • zasady ewakuacji ze strefy zagrożenia

Przykładowe sytuacje pozorowane

 • ewakuacja i pomoc medyczna w dużym zadymieniu
 • ewakuacja i pomoc medyczna w warunkach trudnego dostępu do poszkodowanego
 • ewakuacja przy użyciu sprzętu wysokościowego
 • zdarzenie o charakterze mnogim i masowym - segregacja poszkodowanych (TRIAGE)
 • zasady wzywania śmigłowca ratowniczego HEMS - przygotowanie lądowiska
 • wstęp i zarys medycyny pola walki (dla grup specjalnych pozorowane warunki zdarzenia o charakterze terrorystycznym)

Certyfikat ukończenia szkolenia

Po każdym kursie wystawiamy Certyfikat - dokument honorowany przez urzędy, instytucje i służby kontrolne w Polsce. Wystawiane przez nas certyfikaty są dwujęzyczne. Certyfikaty wraz z suplementem dostępne są również do pobrania dla zalogowanych użytkowników.

Karta ICE

Karta pomaga w łatwym i szybkim uzyskaniu informacji oraz powiadomieniu bliskich w razie wypadku. Na karcie znajdują się podstawowe informacje, takie jak: imię i nazwisko, choroby i uczulenia, miejsce na kontakt do osoby bliskiej. Dodatkowo karta posiada oświadczenie woli dot. zgody na pobranie narządów. Na odwrocie umieszczona jest instrukcja pierwszej pomocy.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe to prosta, intuicyjna instrukcja pierwszej pomocy, wydrukowana w kolorze, w formacie mieszczącym się do domowej apteczki, opracowana w taki sposób, aby szybko i łatwo przeprowadzić przez pierwszą pomoc. Zawiera dużą ilość zdjęć oraz zwięzłych i czytelnych instrukcji postępowania w poszczególnych przypadkach.Instrukcja jest spójna z materiałem ze szkolenia.