Szkolenia

Kurs Instruktorski EFR

Kursy EFR rekomendowane są m.in przez PADI (Professional Association of Diving Instructors), a także uznawane w kilkudziesięciu krajach jako kursy niezbędne do wykonywania niektórych zawodów. Mają one charakter międzynarodowy i nie wymagają nostryfikacji za granicą.

Kurs Instruktorski EFR
opiera się na posiadanych przez uczestników umiejętnościach w zakresie podstawowej pierwszej pomocy i skupia przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności instruktażowych, tak aby posiadaną wiedzę skutecznie przekazywać innym. Kurs instruktora zapewnia przeszkolenie niezbędne do prowadzenia kursów:

Emergency First Response Primary Care (CPR):

Uczy uczestników, jak reagować na zagrożenia życia. Kurs koncentruje się na podstawowej opiece zdrowotnej poprzez połączenie wiedzy teoretycznej, rozwoju umiejętności praktycznych i realistycznych scenariuszy.

Secondary Care (First Aid):

Obejmuje umiejętności zareagowania w sytuacjach urazów lub chorób, które nie są bezpośrednio zagrażające życiu, takich jak np. silne reakcje alergiczne, astma, poparzenia, problemy cukrzycowe, zwichnięcia i złamania, urazy oczu, hipotermia, ukąszenia owadów itp.

Care for Children:

Obejmuje pierwszą pomoc rannym lub chorym dzieciom, w wieku od jednego do ośmiu lat oraz niemowlętom, uwzględniającą różnice w odniesieniu do dorosłych. Program obejmuje także emocjonalne aspekty opieki nad dziećmi w sytuacji kryzysowej, jak również zapobieganie obrażeniom i chorobom.
CPR & AED. Kurs uczy podstawowych zasad resuscytacji oraz wdrażania i wykorzystywania zautomatyzowanej defibrylacji zewnętrznej (AED) w sytuacji awaryjnej.

Kurs instruktorski obejmuje zagadnienia związane z założeniami programowymi tych kursów EFR, wraz z instrukcją, w jaki sposób powinny być one realizowane przez instruktora. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się też , w jaki sposób motywować kursantów do nauki, jak skutecznie oceniać wiedzę, jak realizować scenariusze szkoleniowe. Uczestnicy kursu otrzymują także niezbędną wiedzę pomocną przy marketingu kursów EFR.
Instruktor EFR uprawniony jest do prowadzenia i samodzielnego certyfikowania następujących kursów:
  • Primary Care/ AED (wstępna pomoc z AED - urazy zagrażające życiu)
  • Sacondary Care (Drugorzędna pomoc - urazy niezagrażające życiu)
  • Care for Children (Pierwsza pomoc dzieciom)

Emergency First Response Instructor

  • wprowadzenie do programu Emergency First Response
  • filozofia nauczania ratownictwa przedmedycznego
  • metodyka nauczania w trakcie kursów pierwszej pomocy
  • zasady organizacji kursów Emergency First Response
  • marketing kursów Emergency First Response

EFR Manual

Na około dwa tygodnie przed planowanym terminem szkolenia uczestnicy otrzymują manuale do samodzielnego opracowania, a następnie spotykają się na szkolenie z instruktorem. Koszt certyfikowanych materiałów do kursu to 350 zł - jest to koszt obligatoryjny.