Terminy dla szkolenia "KPP - Kwalifikowana Pierwsza Pomoc"

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) przygotowuje do udzielania na wysokim poziomie skutecznej pomocy medycznej w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) oraz Krajowego Systemy Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) w najczęściej występujących wypadkach oraz nagłych zachorowaniach. KPP to najbardziej zaawansowany kurs zakończony egzaminem państwowym, jaki może ukończyć osoba nieposiadająca wykształcenia medycznego.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują tytuł i uprawnienia Ratownika - zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Program i warunki realizacji kursu określone są rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r w sprawie kursu KPP.

Nazwa
Termin
Poziom
Lokalizacja
Cena

KPP - Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

08-12-2023
zaawansowany
Warszawa
1290,00 zł
Zgłoś się

KPP - Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

12-01-2024
zaawansowany
Warszawa
1240,00 zł
Zgłoś się