Terminy dla szkolenia "KPP - Kwalifikowana Pierwsza Pomoc"

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) przygotowuje do udzielania na wysokim poziomie skutecznej pomocy medycznej w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) oraz Krajowego Systemy Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) w najczęściej występujących wypadkach oraz nagłych zachorowaniach. KPP to najbardziej zaawansowany kurs zakończony egzaminem państwowym, jaki może ukończyć osoba nieposiadająca wykształcenia medycznego.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują tytuł i uprawnienia Ratownika - zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Program i warunki realizacji kursu określone są rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r w sprawie kursu KPP.


KPP w Emermed to:

- brak zajęć on-line - stawiamy na full contact z trenerem;

- doświadczona kadra trenerska oraz przeplatane moduły teoretyczne i praktyczne;

- nielimitowany dostęp do sprzętu treningowego - nauczymy jak dobierać sprzęt potrzebny do ratowania życia oraz jak tworzyć odpowiednie zestawy;

- w pełni wyposażona, nowoczesna torba lub plecak R1 dostępne dla uczestników od pierwszego dnia kursu;

- dostęp do próbnych testów w wersji elektronicznej;

- nie zwalniamy z myślenia - nauczymy myśleć oraz podejmować decyzje jak Ratownik.

Nazwa
Termin
Poziom
Lokalizacja
Cena

KPP - Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

12-07-2024
zaawansowany
Warszawa
1440,00 zł
Zgłoś się

KPP - Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

24-07-2024
zaawansowany
Warszawa
1440,00 zł
Zgłoś się

KPP - Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

23-08-2024
zaawansowany
Warszawa
1440,00 zł
Zgłoś się