Terminy dla szkolenia "KPP - Kwalifikowana Pierwsza Pomoc"

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) przygotowuje do udzielania na wysokim poziomie skutecznej pomocy medycznej w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) oraz Krajowego Systemy Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) w najczęściej występujących wypadkach oraz nagłych zachorowaniach. KPP to najbardziej zaawansowany kurs zakończony egzaminem państwowym, jaki może ukończyć osoba nieposiadająca wykształcenia medycznego.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują tytuł i uprawnienia Ratownika - zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Program i warunki realizacji kursu określone są rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r w sprawie kursu KPP.

Nazwa
Termin
Poziom
Lokalizacja
Cena

KPP - Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

22-10-2021
zaawansowany
Warszawa
999,00 zł
Zgłoś się na szkolenie

KPP - Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

10-11-2021
zaawansowany
Warszawa
940,00 zł
Zgłoś się na szkolenie

KPP - Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

26-11-2021
zaawansowany
Warszawa
940,00 zł
Zgłoś się na szkolenie