Terminy dla szkolenia "Train the trainer"

KURS INSTRUKTORA PIERWSZEJ POMOCY TRAIN THE TRAINER

Uczenie się można opisać jako proces integracji doświadczenia osobistego, wiedzy o określonych stanach rzeczy oraz umiejętności i kompetencji w stosowaniu tej wiedzy w praktyce. Efektem jest samodzielność w działaniu i zdolność do rozwiązywania problemów - podstawowy cel edukacji.

Osoba, która pragnie pomóc innym w podnoszeniu swoich kompetencji, sama powinna być świadoma swych mocnych i słabych stron. Warto także, by sama była w pełni ukształtowaną osobowością. Trener winien także brać na siebie odpowiedzialność za całość kontaktu z uczestnikami szkoleń. Bez względu na to, z kim ma do czynienia oraz jakie zakłada sobie cele szkoleniowe, powinien pamiętać, że na sali szkoleniowej siedzą ludzie. 

Korzyści z ukończenia kursu:

  • Kompetencje edukacyjne: Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu sprzętu i wyposażenia szkoleniowego, poznają zasady prezentacji i wykładu, oraz opanują różnorodne metody i techniki szkoleniowe. Dzięki temu będą w stanie efektywnie przekazywać wiedzę innym oraz radzić sobie z trudnościami podczas procesu nauczania.
  • Samorozwój osobisty: Kurs pozwoli uczestnikom lepiej poznać siebie jako trenerów i jako osoby. Poprzez analizę mocnych i słabych stron trenera oraz praktyczne wskazówki dotyczące rozwoju, uczestnicy będą mogli świadomie pracować nad własnymi umiejętnościami, co przyczyni się do ich osobistego rozwoju.
  • Rola Trenera: Program uwzględnia tematykę związaną z rolą trenera na sali szkoleniowej oraz cechami dobrego trenera. Uczestnicy będą mieli okazję zastanowić się nad swoim własnym podejściem do szkolenia, swoimi wartościami i stylem pracy, co pozwoli im lepiej zrozumieć swoją rolę jako liderów edukacyjnych.
  • Odpowiedzialność i empatia: Trener powinien być świadomy, że szkolenie to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także budowanie relacji z uczestnikami. Dlatego nasze szkolenie obejmuje również tematykę odpowiedzialności za kontakt z uczestnikami oraz techniki pozoracyjne, które pomogą w lepszym zrozumieniu potrzeb i oczekiwań grupy.
Dołącz do naszego kursu i zostań profesjonalnym instruktorem pierwszej pomocy, który nie tylko posiada niezbędną wiedzę i umiejętności, ale także potrafi skutecznie przekazać je innym, wspierając ich w rozwijaniu kompetencji życiowych oraz zdolności do udzielania pomocy w sytuacjach kryzysowych.


Wymagania: ukończony 18 rok życia oraz aktualny tytuł Ratownika KPP

Szkolenie dwudniowe przewiduje:

Szkolenie metodyczne: Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat sprzętu i wyposażenia szkoleniowego, omówią zasady prezentacji i wykładu, poznają różnorodne metody i techniki szkoleniowe, dowiedzą się, jak radzić sobie z trudnymi kursantami oraz jak pełnić rolę trenera na sali szkoleniowej. Analizując mocne i słabe strony trenera, uczestnicy będą mieli okazję zastanowić się nad własnymi umiejętnościami oraz stylem pracy.

Szkolenie wzorcowe z zakresu Pierwszej Pomocy: Pełne szkolenie z omówieniem wskazówek metodycznych, które pozwolą uczestnikom zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pomocy w nagłych przypadkach.