Terminy dla szkolenia "Train the trainers"

Uczenie się można opisać jako proces integracji doświadczenia osobistego, wiedzy o określonych stanach rzeczy oraz umiejętności i kompetencji w stosowaniu tej wiedzy w praktyce. Efektem jest samodzielność w działaniu i zdolność do rozwiązywania problemów - podstawowy cel edukacji.

Osoba, która pragnie pomóc innym w podnoszeniu swoich kompetencji, sama powinna być świadoma swych mocnych i słabych stron. Warto także, by sama była w pełni ukształtowaną osobowością. Trener winien także brać na siebie odpowiedzialność za całość kontaktu z uczestnikami szkoleń. Bez względu na to, z kim ma do czynienia oraz jakie zakłada sobie cele szkoleniowe, powinien pamiętać, że na sali szkoleniowej siedzą ludzie. 

Kurs instruktora Pierwszej Pomocy

Nazwa
Termin
Poziom
Lokalizacja
Cena

Train the trainers

10-07-2023
zaawansowany
Warszawa
850,00 zł
Zgłoś się