Terminy dla szkolenia "Recertyfikacja KPP"

Recertyfikacja w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy pozwala przedłużyć ważność posiadanego zaświadczenia o kolejne 3 lata.

W egzaminie recertyfikacyjnym mogą wziąć udział tylko i wyłącznie osoby, które posiadają uprawnienia Ratownika. Do egzaminu można podejść zarówno w trakcie obowiązywania dotychczas posiadanego zaświadczenia, jak i po jego zakończeniu. W przypadku odległego czasu od zakończenia obowiązywania zaświadczenia w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy sugerujemy powtórzenie kursu.
Osoby, które w wykonywaj pracy powinny mieć zachowaną ciągłość certyfikacji powinny zadbać o zdanie egzaminu przed datą wygaśnięcia poprzedniego zaświadczenia.

Aby zostać zakwalifikowanym na listę uczestników egzaminu, należy najpóźniej na 3 dni robocze przed jego terminem dosłać skan zaświadczenia, które utraciło ważność.

W przypadku części z terminów możemy zaproponować dodatkowy udział w zajęciach przygotowujących. Terminy zajęć dostępne są w Kalendarzu szkoleń.

Nazwa
Termin
Poziom
Lokalizacja
Cena

Recertyfikacja KPP

27-10-2019
egzamin
Warszawa
200,00 zł
Zgłoś się na szkolenie