Terminy dla szkolenia "Ratownik Drogowy"

Kurs skierowany jest w szczególności do kierowców oraz motocyklistów, a także do osób zawodowo związanych z transportem i komunikacją samochodową, którzy chcą zdobyć umiejętności w zakresie zarządzania akcją ratowniczą do czasu przybycia służb ratunkowych oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej w wypadkach komunikacyjnych.

Ratownicy Drogowi w znacznie wyższym stopniu, niż zwykli użytkownicy dróg, potrafią udzielać zarówno pierwszej pomocy medycznej, jak i organizować akcję ratowniczą, zarządzać jej przebiegiem do czasu przybycia fachowej pomocy, a także współpracować ze służbami profesjonalnymi.

Więcej o projekcie Ratownik Drogowy www.ratownikdrogowy.pl

Wiedza i umiejętności, które przekazujemy, zgodne są z uznanymi, światowymi standardami - wytyczne 2021 Europejskiej Rady Resuscytacji.