Terminy dla szkolenia "Podstawowa Pierwsza Pomoc"

Zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym, mogą się wydarzyć nieoczekiwane i nagłe sytuacje. Im lepiej jesteśmy na nie przygotowani merytorycznie, tym racjonalniejsze podejmujemy działania. Program kursu zawiera zagadnienia związane z pierwszą pomocą dorosłym, aby przygotować uczestników do udzielenia pomocy w najczęściej występujących zdarzeniach - od utraty przytomności, przez urazy po stany nagłe i chorobowe. Wiedza zdobyta na kursie pozwoli zachować zimną krew i podjąć działania odpowiednie do sytuacji do przyjazdu służb medycznych. Kurs dedykowany jest pracownikom wyznaczonym przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy, ale i dla osób prywatnych.
Wiedza i umiejętności, które przekazujemy, zgodne są z uznanymi, światowymi standardami - wytyczne 2021

Nazwa
Termin
Poziom
Lokalizacja
Cena

Podstawowa Pierwsza Pomoc

02-08-2024
podstawowy
Warszawa
200,00 zł
Zgłoś się

Podstawowa Pierwsza Pomoc

06-09-2024
podstawowy
Warszawa
200,00 zł
Zgłoś się