Zgłoszenie na szkolenie

Informacje o zgłoszeniu

Szkolenie
KPP - Kwalifikowana Pierwsza Pomoc
Terminy:

Koszty:

Cena
1290,00 zł (netto: 1290,00 zł)

Dane personalne

PESEL
* wymagany przez ustawę
Imię:
*
Nazwisko:
*
Płeć:

Dane kontaktowe

Adres e-mail:
*
Telefon kontaktowy:
*
Ulica:
Nr domu / lokalu
 / 
Miejscowość:
Kod pocztowy:

Dane dodatkowe

Numer Vouchera:
FAKTURA VAT
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celach związanych z organizacją danego szkolenia/konferencji. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych jest EMERMED z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kryształowej 33A. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie. *
Zgoda na przesyłanie informacji handlowych - Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EMERMED informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności na otrzymywanie newslettera, oraz na wykorzystywanie w celach marketingowych przez EMERMED telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy prawo telekomunikacyjne. Jeżeli mój adres e-mail stanowi dane osobowe, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail w celach marketingowych. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem moich danych jest EMERMED z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kryształowej 33A. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie.