Szkolenia

Stany nagłe w gabinecie dentystycznym

Stan nagłego zagrożenia zdrowia lub życia może pojawić się w najmniej spodziewanym momencie. Gabinet dentystyczny jest w tym zakresie szczególnym miejscem, ponieważ kojarzy się ze stresem i bólem, co u pacjenta może wywołać różnorodne reakcje. Dodatkowo istnieje zwiększone ryzyko, że przeprowadzany zabieg lub podawane środki wejdą w reakcję z przyjmowanymi przez pacjenta lekami lub wywołają inne powikłania. Takie sytuacje nie zdarzają się często, więc gdy już nastąpią, powodują zwykle duże zamieszanie i stres. Aby uniknąć tego, personel stomatologiczny powinien być odpowiednio przygotowany.

Stany nagłego zagrożenia zdrowia i życia

 • niedrożność dróg oddechowych
 • reakcja uczuleniowa i wstrząs anafilaktyczny
 • napad drgawek
 • działania niepożądane leków miejscowo znieczulających
 • przedawkowanie i przypadkowe donaczyniowe podanie leków miejscowo znieczulających
 • krwotok, wstrząs hipowolemiczny
 • postępowanie poekspozycyjne (WZW, HIV)

Metody udrażniania górnych dróg oddechowych

 • techniki bezprzyrządowe
 • rurka krtaniowa
 • maska krtaniowa
 • rurka ustno-gardłowa
 • rurka nosowo-gardłowa
 • tlenoterapia

Resuscytacja krążeniowo - oddechowa

 • podstawowe zabiegi ratujące życie
 • resuscytacja przy użyciu defibrylatora AED
 • sprzęt resuscytacyjny w praktyce

Monitorowanie czynności życiowych

 • ciśnienie
 • tętno
 • pulsoksymetria
 • podstawy EKG

Drogi podawania leków

 • wykonywanie wkłuć dożylnych
 • drogi podawania leków w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego (dożylna i doszpikowa)
 • wykorzystanie zestawu przeciwwstrząsowego

Certyfikat ukończenia szkolenia

Po każdym kursie wystawiamy Certyfikat - dokument honorowany przez urzędy, instytucje i służby kontrolne w Polsce. Wystawiane przez nas certyfikaty są dwujęzyczne. Certyfikaty wraz z suplementem dostępne są również do pobrania dla zalogowanych użytkowników.

Karta ICE

Karta pomaga w łatwym i szybkim uzyskaniu informacji oraz powiadomieniu bliskich w razie wypadku. Na karcie znajdują się podstawowe informacje, takie jak: imię i nazwisko, choroby i uczulenia, miejsce na kontakt do osoby bliskiej. Dodatkowo karta posiada oświadczenie woli dot. zgody na pobranie narządów. Na odwrocie umieszczona jest instrukcja pierwszej pomocy.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe to prosta, intuicyjna instrukcja pierwszej pomocy, wydrukowana w kolorze, w formacie mieszczącym się do domowej apteczki, opracowana w taki sposób, aby szybko i łatwo przeprowadzić przez pierwszą pomoc. Zawiera dużą ilość zdjęć oraz zwięzłych i czytelnych instrukcji postępowania w poszczególnych przypadkach.Instrukcja jest spójna z materiałem ze szkolenia.