Terminy dla szkolenia "Ratownik Drogowy - Poligon Ratowniczy"

Szkolenie o charakterze pozoracyjnym. Kurs jest dedykowany do Ratowników Drogowych - szczególnie do tych, którzy odbyli pełne przeszkolenie dwustopniowe.
Kurs realizowany na poligonie ratowniczym z udziałem pozorantów w formule studium przypadku - scenariusze szkoleniowe obejmujące różnego rodzaju sytuacje symulowane, podczas których kursanci muszą wykazać się umiejętnościami.
Nazwa
Termin
Poziom
Lokalizacja
Cena

Ratownik Drogowy - Poligon Ratowniczy

10-09-2022
średniozaawansowany
Warszawa
160,00 zł
Zgłoś się