Terminy dla szkolenia "Poligon KPP - Hipotermia"

Poligon Ratowniczy KPP to cykl warsztatów praktycznych, obejmujących poszczególne zagadnienia tematyczne. Szkolenie ma na celu ugruntowanie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy w zakresie postępowania z poszkodowanym wychłodzonym.

Zajęcia realizowane są w formie gry ratowniczej oraz w formule studium przypadku i odbywają się na poligonie ratowniczym. Profesjonalnie przygotowane pod kątem programu warsztatów pozoracje z omówieniem podjętych czynności.

Nazwa
Termin
Poziom
Lokalizacja
Cena

Poligon KPP - Hipotermia

13-02-2022
zaawansowany
Warszawa
160,00 zł
Zgłoś się na szkolenie