Terminy dla szkolenia "Poligon KPP - Poszkodowany urazowy"

Poligon Ratowniczy KPP to cykl warsztatów praktycznych, obejmujących poszczególne zagadnienia tematyczne.
Zajęcia są formą ćwiczeń praktycznych dla osób, które ukończyły kurs w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i chcą ćwiczyć i rozwijać zdobyte umiejętności.

Zajęcia realizowane są w formule studium przypadku i odbywają się na poligonie ratowniczym.
Profesjonalnie przygotowane pod kątem programu warsztatów pozoracje z omówieniem podjętych czynności.