Terminy dla szkolenia "Ratownik Drogowy II Stopnia"

Ratownik Drogowy II Stopnia to kurs dedykowany osobom, które ukończyły kurs I Stopnia. Szkolenie poprzedzone jest e-learningiem, w celu powtórzenia materiału.

Zajęcia w dużej części mają charakter pozoracyjny. Pozoracje realizowane są w formule case study (studium przypadku). Ratownicy uczestniczą w różnego rodzaju scenariuszach szkoleniowych z zakresu wypadków komunikacyjnych, bazując na wiedzy z kursu I Stopnia, muszą podjąć prawidłowe działania ratownicze, które są oceniane i omawiane przez trenera.

Szkolenie zostało rozbudowane również o dodatkowe moduły tematyczne, mające na celu poszerzenie wiedzy w zakresie pierwszej pomocy.

Więcej o projekcie Ratownik Drogowy na www.ratownikdrogowy.pl


Nazwa
Termin
Poziom
Lokalizacja
Cena

Ratownik Drogowy II Stopnia

23-07-2023
średniozaawansowany
Warszawa
250,00 zł
Zgłoś się